Bedeli 30 bin liranın altındaki uyuşmazlıkları tüketici hakem heyeti çözecek

Posted by

Tüketiciler aldıkları eserle ilgili bir sorun yaşadıklarında tüketici hakem heyetlerine başvuruyordu. Bugün alınan bir kararlar müracaat sayısına bir hudut getirildi. Karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

30 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar tüketici hayem heyetine girecek

Değeri 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine müracaat zarurî tutuldu.

30 bin liranın üzerindeki uyuşmazlıklar tüketici hakem heyetinin soruumluluğunda değil

30 bin lira ve üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine müracaat yapılamayacak.

Uyuşmazlık 30 bin lirayı aşarsa, hududu aşan kısımdan feragat edildiğinde tüketici hakem heyeti yeniden devreye girecek

Ticaret Bakanlığı’nca yenilenen tüketici hakem heyetleri yönetmeliğine nazaran, müracaatın, tek bir uyuşmazlıkla ilgili olması ve uyuşmazlık konusunun bu nakdî hududu aşması halinde, sonu aşan kısımdan feragat edilerek tüketici hakem heyetine müracaat yapılabilecek.

Parasal hudut her yıl yenilenecek

Kalan kısım için tekrar müracaat yapılamayacak. Müracaat için mali hudut, her yıl için ilan edilen tekrar değerleme oranında artırılacak.

Hakim heyeti artık müracaatları kabul etmek zorunda

Tüketici hakem heyetleri, misyon ve yetki alanına giren müracaatları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorunda olacak. Bu durum tüketicilerin ilgili mevzuatına nazaran alternatif uyuşmazlık tahlil mercilerine başvurmasına mani teşkil etmeyecek.

Bakanlık tüketici hakem heyeti oluşturacak

Bakanlık; müracaat sayısı, nüfus yoğunluğu ve gibisi konuları dikkate alarak tüketici hakem heyetleri oluşturmakla vazifeli olacak.

Başvuru tüketicinin adresindeki heyete yapılacak

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yahut tüketici sürecinin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecek.

Heyet yoksa kaymakamlık görevli

Başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde, müracaatlar o ilçe kaymakamlığına yapılabilecek.

Başvuru halleri belirlendi

Tüketici hakem heyeti, uyuşmazlık ile ilgili karar verirken tarafların talebiyle bağlı olacak. Tüketici hakem heyetine yapılan müracaatlar şahsen yahut avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla yahut elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılabilecek.

Yönetmeliğe nazaran, tüketici hakem heyetinin kararları tarafları bağlayıcı nitelikte olacak ve sadece verildiği uyuşmazlık için karar söz edecek.

Avukatlar devreye girecek

Tüketici hakem heyetlerinde taraflar, avukatla temsil edilebilecek. Tarafların avukatla temsil edilmesi durumunda, tüketici hakem heyetlerince vekalet fiyatı ödenmesine karar verilemeyecek.

En geç 6 ay içinde karar alınacak

Yapılan müracaatlar, müracaat tarih ve sırasına nazaran en geç 6 ay içinde görüşülerek karara bağlanacak. Yapılan müracaatın niteliği dikkate alınarak, karar mühleti en fazla 3 ay daha uzatılabilecek.Tarafların acele inceleme talebinde bulunması ve bu talebin lider tarafından uygun görülmesi halinde müracaat, tüketici hakem heyetince öncelikle gündeme alınarak sonuçlandırılacak.

Türkiye’de ikametgahı bulunmayan yabancı asıllı tüketiciler için de bu fıkra kararı uygulanacak.

15 gün içinde itiraz hakkı verildi

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin yahut tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilecek.

Diğer detaylar

  • İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmayacak. Lakin talep edilmesi koşuluyla hakim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını önlem yoluyla durdurabilecek.
  • Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesin olacak.
  • Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine karar verilmesi halinde tebligat ve eksper fiyatları Ticaret Bakanlığınca karşılanacak.
  • Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlanması durumunda, tebligat ve eksper fiyatları kararın bildirisinden itibaren 1 ay içinde karşı tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenecek.
  • Uyuşmazlığın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi durumunda, tebligat ve eksper fiyatları kararın bildiriminden itibaren 1 ay içinde feragat yahut kabul beyanında bulunan tarafça ilgili vergi dairesi müdürlüğüne ödenecek.
  • Feragat yahut kabul beyanında bulunan tarafın tüketici olması halinde tebligat ve eksper fiyatları Ticaret Bakanlığın tarafından karşılanacak.

Kararlar 2023’de yürürlükte

Reuters’e nazaran, yönetmelik, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecek iki karar dışında 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek. Daha evvel tüketici hakem heyetlerine yapılmış ve şimdi karara bağlanmamış müracaatlar için de bu yönetmelik kararları uygulanacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.