İthalatta gözetime "geri gelen eşya" muafiyeti

İthalatta gözetime “geri gelen eşya” muafiyeti

Posted by

“Geri gelen eşya” statüsünde serbest dolaşıma giren ürünler için “ithalatta gözetim” hükümleri uygulanmayacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, balık ile canlı bitki ve ağacın da aralarında bulunduğu ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçıların, ithalata ilişkin bilgileri önce ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine kaydettirmeleri gerekiyor.

Düzenlemeyle 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında “geri gelen eşya” statüsünde serbest dolaşıma giren ürünler için tebliğ hükümleri uygulanmayacak.

“Geri gelen eşya” kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi’nden veya Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerinin diğer bir noktasından ihraç edildikten sonra 3 yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine ithalat vergilerinden muaf tutuluyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.