Muğla’da ‘Kıyılarıma dokunma’ davası

Posted by

Kıyıların daralmasına ve bu bölgelerdeki alanların özel mülkiyet haline gelmesine neden olabilecek “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” değişikliğinin iptali için Muğla Büyükşehir Belediyesi yasal süreç başlattı.

16 Nisan tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak kıyıların daralmasına ve bu bölgelerdeki alanların özel mülkiyet haline gelmesine neden olabilecek “Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” değişikliğinin iptali için Muğla Büyükşehir Belediyesi yasal süreç başlattı.

Dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip kentlerinden biri olan Muğla’da 16 Nisan  tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle mevcuttaki kimi uygulamalara genişletici bir grup ekler getirilerek kıyı alanlarının özel mülkiyete geçmesinin önü açıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan yönetmelik ile valilikler tarafından Kıyı Kenar Tespit Komiteleri oluşturularak kıyı çizgileri tekrar belirlenebilecek.

KIYI KENAR ÇİZGİSİ ÖNE ÇEKİLEBİLECEK

Bu uygulama ile kıyı bantlarında müsaadeli yahut müsaadesiz olarak evvelden yapılmış olan dolgu alanları yine tespit edilerek kıyı kenar çizgisi öne çekilebilecek. Kıyı alanı içinde kalan dolgu alanları ve yapılar hazinenin özel mülkiyeti içine alınarak turizm işletmeleri ile şahıslara kullanım hakkı verilebilecek yahut satışı gerçekleştirilebilecek.

“KIYILAR HALKINDIR, BELLİ ZÜMRE VE ŞAHISLARA VERİLEMEZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Tüm bu uygulamaların Muğla’nın kıyılarını daraltacağı ve kıyılarda yapılaşmayı arttıracağı gerekçesiyle büyükşehir belediyemiz tarafından ilgili yönetmelik değişikliğinin iptaline yönelik Danıştay’da dava açılmıştır” denildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava belgesinde bu uygulamanın Anayasa’ya muhalif olduğu belirtilirken, “Türkiye’de kıyılar, Anayasanın 43. Hususu ve Uygar Kanunun 715. Hususuna nazaran devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerdir. Bu yerlerin rastgele bir zümre yahut kişi mülkiyetine verilmesi mümkün değildir. Kıyılar toplumun her kısmı için eşit, karşılıksız kullanılan ortak alanlar olmak zorundadır” sözlerine yer verildi.

ANAYASANIN 7 HUSUSU ÜZERİNDEN DAVA AÇILDI

Açıklamanın devamında şunlara yer verildi:
“Valilik Kıyı Kenar Tespit Komitesince yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda, kıyı alanlarında bu güne kadar müsaadeli yahut müsaadesiz yapılan dolgu alanlarının kıyı kenar çizgisinin tekrar tespiti yapılarak Devletin Karar ve Tasarrufu altındaki kıyı alanlarının daraltılmasının önü açılabilecek.

Münasebetiyle Anayasanın 43. hususu ihlal edilerek kıyılar kamu kullanımından çıkarılarak özel mülkiyet haline gelmesi durumu oluşabilecektir. Bu durum devlete inanç unsurunu zedeleyecektir. Kamuya ilişkin olması gereken kıyıların hazine toprağı haline gelmesi ve sonrasında kullanım hakkı zaman yahut satış ile özel mülkiyete dönüşebilecek olması nedeniyle anayasanın 2, 5, 10, 11, 43, 46 ve 63. Hususları nedeniyle dava açılmıştır.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.