Kültür harcamaları yüzde 100’e yakın arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yıla ait Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kültür harcamaları 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 88,1 artarak 149 milyar 620 milyon 769 bin TL oldu.

Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2022 yılında yüzde 1,0 olarak gerçekleşti.

GENEL DEVLET KÜLTÜR HARCAMALARININ PAYI %59,9

2022 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 59,9 oldu.

Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre yüzde 115,0 artarak 89 milyar 658 milyon 436 bin TL olurken, harcamaların yüzde 70,0’i merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti.

Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay yüzde 17,5 ile mimarlık alanında oldu.

Hanehalklarının 2022 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; diğer kültür hizmetleri yüzde 23,5, televizyon ve ekipmanı yüzde 18,6 ve veri işlem ekipmanları yüzde 17,8 paya sahip oldu.

KÜLTÜREL SEKTÖRLERİN FAKTÖR MALİYETİYLE KATMA DEĞERİ %100,9 ARTTI

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 100,9 artarak 55 milyar 761 milyon 289 bin TL oldu.

Katma değerin yüzde 22,1’i kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13,8’i sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde 11,9’u mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

KÜLTÜREL İSTİHDAM %6,2 ARTTI

Kültürel istihdam 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,2 artarak 682 bin kişi oldu.

Kültürel istihdamda olanların yüzde 61,0’i 30-54 yaş grubunda, yüzde 29,2’si 15-29 yaş grubunda, yüzde 9,9’u ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir